top of page

在家種植

種植新手?植物殺手?

有Botanium,喺屋企、辦公室都可以輕鬆種到香草/蔬菜/植物


「到底幾時要加水、加幾多、加幾次?」

Botanium幫你解決🙌🏻

只要你加入陶粒,放入種子同加水,連接好電源,每3個鐘自動淋水

水循環系統將多餘嘅水留到下一次灌溉💦

而且用USB插頭就可以連接電源🔌

花樽嘅尺寸(136 mm x 250 mm )就可以展開你嘅室內種植啦🤩


水耕種植都有好多選擇,種觀賞植物又得, 種香草、蔬菜令煮嘢食時用到最新鮮嘅食材亦可


📣 📣 Botanium水耕機開賣啦

▍三款顏色(白/灰/月桂綠)

▍三款種子(羅勒/生菜/洋甘菊)

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page